Share
Voorvertoning
Roeselare verplicht mondmaskers binnen de kleine ring
Stadsnieuws | 11/08/2020
 
 
 

Geen verlofperiode voor het coronavirus. In het ganse land is er een heropflakkering van het aantal besmette personen waarneembaar. De cijfers van het aantal besmettingen in Roeselare worden reeds sinds vorige week nauwkeurig gemonitored door de veiligheidscel van de Stad.

Reeds sinds vorige week organiseerde de Stad uit voorzorg opnieuw dagelijks overleg met o.a. de veiligheidsdiensten, hulpdiensten en medische sector om de situatie preventief te monitoren. Ook de stedelijke Task Force die halfweg maart in het leven was geroepen, komt opnieuw op regelmatige basis samen. Op die manier waren we voorbereid om maatregelen te nemen waarvoor de Veiligheidsraad nu groen licht gaf. Gisteren beslisten we ook met de burgemeesters van de Midwest-gemeenten een regionaal Covid-19-team op te richten.

 

Extra federale maatregelen

De Nationale Veiligheidsraad nam gisteren een aantal beslissingen. Er komen op dit moment geen nieuwe versoepelingen. Méér nog, een aantal aanvullende maatregelen zijn genomen en worden vanaf zaterdag 25 juli as. verplicht in het ganse land. We sommen ze nog even op:

Het sluitingsuur voor nachtwinkels wordt vervroegd naar 22 u.
Als je een horecazaak bezoekt, zal je je contactgegevens moeten achterlaten om contactopsporing te vergemakkelijken.
De contactbubbels van maximaal 15 personen per week blijven behouden.

 

Extra lokale maatregelen

Lokale besturen krijgen de mogelijkheid om bij een plaatselijke uitbraak in de gemeente of een lokale heropflakkering, bijkomende maatregelen te nemen. Dit dient steeds te gebeuren in overleg met de gouverneur en de federale overheid.

Deze maatregelen blijven van kracht in Roeselare:
 • De dienstverlening in het Stadhuis blijft, zoals reeds sinds het begin van de coronaperiode, enkel op afspraak. Er is geïnvesteerd in plexibeglazing waarachter de medewerkers zitten, er zijn maatregelen om de social distance te kunnen garanderen, er zijn ontsmettingsunits beschikbaar en mondmaskers zijn vanaf 25 juli as. verplicht.
 • Het verplichte mondmasker op de wekelijkse dinsdagmarkt, dat de Stad eerder invoerde, blijft vanzelfsprekend behouden.
 • In het stadscentrum blijven de eenrichtingslooplijnen absoluut van kracht, met sterkere controle.

In de winkelstraten staan reeds sinds half mei, toen de winkels open mochten, op verschillende plaatsen ontsmettingsunits en hygiënecontainers en er werd de afgelopen maanden al heel wat signalisatie geplaatst om mensen aan te sporen om zich aan de social distance te houden. Dit blijft zo en we vragen aan alle shoppers #VANRSL om de richtlijnen nauwgezet op te volgen.

 

Bijkomende preventieve maatregelen in Roeselare

Een aantal maatregelen worden alvast bijkomend preventief genomen in Roeselare:

 • Er komen extra controles door de politiediensten op het naleven van de verplichtingen in de horecazaken en op de terrassen. Indien de regels overtreden worden, kan er worden besloten tot een tijdelijke sluiting. Horeca uitbaters en winkelaars kunnen nog steeds bij de stadsdiensten het nodige communicatiemateriaal zoals affiches en stickers bekomen.
 • Camping Oltegoare van 20 juli t.e.m. 23 augustus op de schoolterreinen MSKA in de Groenestraat, wordt voorlopig on hold geplaatst. Nieuwe inschrijvingen kunnen dus niet meer, bestaande ingeschrevenen worden verwittigd dat hun overnachting niet kan doorgaan.
 • De geplande kermissen in Rumbeke en Beveren zullen niet doorgaan.
 • Eerder nam de Stad reeds de beslissing dat bepaalde grotere evenementen deze zomer niet kunnen doorgaan. De organisatoren van kleinere geplande evenementen deze zomer worden ingelicht over de nieuwe maatregelen, waarbij elk evenement de volgende dagen door de Veiligheidscel gescreend wordt of het evenement al dan niet kan doorgaan.
 • De solden van de vzw Centrum&Shopping begin augustus zal niet doorgaan als ‘braderie’ of evenement. In het soldenweekend wordt extra crowd control, telling en toegangscontrole verricht in de centrumstraten, waarbij op drukke winkelwandelroutes mondmaskers zullen worden verplicht.

 

Mondmaskers binnen de kleine ring

Burgemeester Kris Declercq:
De veiligheid van onze inwoners #VANRSL staat voorop. Eerder namen we al de beslissing om mondmaskers te verplichten op de wekelijkse dinsdagmarkt. Vandaag gaan we een stuk verder en verplichten we het dragen van een mondmasker in het gebied binnen de kleine ring. Ik reken op het begrip en de verantwoordelijkheid van al onze inwoners én bezoekers om deze maatregelen strikt op te volgen.”

Het dragen van een mondmasker is vanaf zaterdag 25 juli verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar, behoudens medisch attest dat het dragen ervan verhindert of het uitoefenen van een sportieve activiteit:
 • Op het openbaar domein in het volledige gebied binnen de kleine ring van Roeselare (zie kaart hieronder).
 • Op alle parkings van winkelketens, supermarkten, ziekenhuizen en alle wachtrijen van handelszaken.
 • Op alle markten die georganiseerd worden op het grondgebied Roeselare, zowel in open lucht als overdekt, zowel op openbaar domein als op privaat domein en onafhankelijk van het type goederen dat wordt aangeboden.
 • Publieke ruimtes van alle openbare gebouwen en recyclageparken.

De stad kiest voor een eenduidig omlijnd gebied. Op die manier is het voor iedereen klaar en helder over welke zone het gaat.

Bij het binnenrijden van de zone zullen signalisatieborden de bezoekers wijzen op het verplicht dragen van een mondmasker. Ook binnen de zone wordt de boodschap regelmatig herhaald. Volgende week wordt bijkomend ook een algemene bewonersbrief bedeeld naar alle inwoners #VANRSL.

Het is steeds mogelijk dat deze afgebakende zone in de komende dagen nog moet worden bijgestuurd. Indien dit het geval is, zal hierover onmiddellijk gecommuniceerd worden.

 

Evenementen worden gescreend

De Stedelijke Veiligheidscel zal op maandag alle geplande evenementen voor deze zomer in detail screenen op hun haalbaarheid. Gisteren werd al beslist dat Camping Oltegoare en de kermissen in Rumbeke en Beveren niet zullen doorgaan.
Organisatoren zullen worden ingelicht over de impact van de coronamaatregelen op hun evenement. Dit kan een annulatie van het evenement betekenen, de verplichting om aanwezigen te registreren, het verplicht dragen van een mondmasker, enz.

 
 

Volg a.u.b. strikt de regels

Tot slot wil de stad nog benadrukken dat de controles door de politiediensten en gemeenschapswachten worden opgevoerd. Dit in het belang van de gezondheid van alle inwoners #VANRSL. Zorg voor jezelf en elkaar!

We herhalen nog eens de gouden regels, die iedereen uit het hoofd moet kennen én strikt naleven:
 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Geef geen hand of kus.
 • Hoest of nies in je elleboog.
 • Let extra op bij kwetsbare mensen die gevoelig zijn voor het virus, zoals mensen ouder dan 65 jaar, mensen met problemen met hart, longen of nieren, ….
 • Houd altijd 1,5 m afstand.
 • Draag een mondmasker om jezelf en anderen te beschermen
 • Spreek af met maximum 15 verschillende personen per week.

 
 
 
 
 
 
Volg ons ook op:
 
 
 
 
 
Stad & OCMW Roeselare, Botermarkt 2, 8800 Roeselare, België